Cu rsus Integrated Energy Therapy leren werken met de Engelen en Healing methodes


Engelen zijn Wezens van Puur Licht en Liefde.
Ze zijn zuiver bewustzijn in dienst van een Hoger Plan én dus overal aanwezig! In ontvankelijkheid en openheid kan je hun rustgevende en helende aanwezigheid voelen, soms zelfs bepaalde subtiele vormen waarnemen die zij aannemen om met jou te communiceren…
De Violette Straal is zeer genezend, bevrijdend en transformerend.
Een 9 Engelen-team, onder leiding van Engel Ariel, richt zich tot ons voor een bijzonder krachtige samenwerking in deze Nieuwe Tijd. Integrated Energy Therapy® is een eigentijdse healingtechniek met handoplegging, door de Engelen geopenbaard aan Stevan Thayer van de Center of Being in USA. www.learniet.com

Na inwijding kan je als Kanaal – met behulp van Hoge Engelen Vibraties – blokkades smelten en transformeren, door aanraking van welbepaalde plaatsen op het lichaam, die een poort zijn naar het celgeheugen en DNA-codes. Stapsgewijs, in een zachte opbouw, wordt ballast – fysiek, emotioneel, mentaal en van vorige levens – getransformeerd in overeenstemming met jouw Zielepad.
Zo ga je je ware Kracht voelen en genieten van jouw unieke leven en realisatie hier op Aarde.
Engelenenergie voedt de positieve trilling in het celgeheugen en bewerkstelligt “verjonging”. Door deze vreugdevolle trilling trek je vanzelf ook mooie liefdevolle ervaringen aan. IET® werkt diep en eenvoudig; iedereen kan het leren voor zelfhealing of voor anderen; het is een goede verdieping voor andere healingmethoden.

Concrete facetten van de opleiding

De healingopleiding die ik op dit moment geef is de Unified cursus©.
Dit is een combinatie weekend van IET© deel 1 (basic) met de Healing Angels of the Energy Field® cursus.
Investering cursus Unified© 255,- Euro incl. certificaat, werkboek, water/thee wat lekkers en fruit Duur: 2 aaneengesloten dagen van ongeveer 8 uur

Healing Angels of the Energy Field ©

Je maakt die dag kennis met de liefdevolle energie van de 9 Healing Angels van de IET© . Elke engel heeft een specefieke energie en kan je begeleiden bij verschillende thema's.
Je leert die dag een hartverbinding te maken om de aanwezigheid en helende gift van de engel te ontvangen en te ervaren. Doordat je je met elke engel van de IET© verbindt, maak je kennis met hun helende giften en investeer je in het aanleggen van een bijzondere samenwerking. Dit cursus weekend zorgt ervoor dat je een stevigebasis legt om verder te gaan met behandelen met IET©. Die basis zorgt ervoor dat je vertrouwen opbouwt in het werken en ervaren van en met de aanwezigheid van de engelen.


Deel 1 Basic©
Hartverbinding met de Engelenwereld: ervaren van de Engel in onszelf;
inwijding: afstemming op de Genezende Energiestraal van de Engelen;
leren van energetische celgeheugen- en IET®- Krachtpunten voor transformatie op diep celniveau – activatie hoogontwikkeld DNA;
trainen van de basis IET behandeling voor zelfgenezing en voor helen van een ander;
healing op afstand, healing van dieren

Het is mogelijk om Deel 2 en 3 te volgen na eerst deel genomen te hebben aan de cursus deel 1 en/of Unified.
Uit mijn ervaring blijkt dat de Unified© een mooie basis is om van daaruit deel 2 en eventueel deel 3 te volgen.

Deel 2 Intermediate©

Inwijding: uitbreiding van de krachtige IET® genezende straal en de intuïtieve vermogens;
leren verwijderen van diepliggende karmische inprentingen, mentale ballast en overtuigingen in celbewustzijn en in de aura;
stromen van Vreugde- Her-inneren van de Goddelijke Blauwdruk;
het trainen van de uitgebreide behandeling


Deel 3 Advanced©


Inwijding: verbinding met de IET® straal die je zieledoel en zielengroep ontsluit;
Schoonmaakproces “Breng je Ziele-vervulling tot Leven”, met o.a. activeren van de Zielester en Aardester-chakra, visiebord, hartnet…
Engelen energiegolf toepassen, het plaatsen van een Engelenenergievortex om het Zielepad te bekrachtigen, voor jezelf, voor anderen, voor de aarde.
Trainen van de gevorderde technieken voor behandeling van jezelf en anderen.